Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Haber Arşivi
İç Denetçi Sertifika Sınavı Sonucu Açıklanmıştır

Detaylı Bilgi İçin Başlığı Tıklayınız

23.05.2019 /
"Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar" Konulu Panel


"​Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar​" Konulu Panel Detayları için Başlığa Tıklayınız

01.04.2019 /
Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı Duyurusu


20 Mayıs 2019 Tarihinde Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı Yapılacaktır.

Detaylar İçin Başlığa Tıklayın ​
​​​

15.03.2019 /
1. Uluslararası Kamu İç Denetim Konferansı

27.02.2019 tarihinde Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda 1. Uluslararası Kamu İç Denetim Konferansı düzenlenecektir.

25.02.2019 /
Kurumsal Risk Yönetimi ve Moderatörlük Eğitimleri

2-3-4 Ocak, 16-17-18 Ocak ve 6-7-8 Şubat 2019 tarihlerinde kurumsal risk yönetimi ve moderatörlük eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

12.02.2019 /

Duyurular

Iğdır Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı



İç Denetçi Sertifika Sınavı Sonucu ve Soru-Cevapları Yayınlanmıştır



İç Denetçi Sertifika Sınavına Katılacaklar Listesi



2018 Yılı İç Denetim Birim Faaliyet Raporlarının ve İlgili Tablonun Gönderilmesine İlişkin Son Duyuru



Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı Duyurusu



2018 Yılı İç Denetim Faaliyet Raporlarının Kurula Ulaştırılması



"Değişen Dünyada Dönüşen Denetim Anlayışı” Konulu Konferans



5018 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Atanan İç Denetçilerin Başka İdarelere Naklen Atanmalarına İlişkin İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı



İç Denetim Birimi Başkanı Yönetici Puanı Hesaplanması Hakkında



İdareler İtibariyle Güncel Dolu-Boş İç Denetçi Kadro Sayıları



2017 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu Yayımlanmıştır



Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Atama Duyurusu



Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal İşleminin İptali



İç Denetim Faaliyet Raporunun Elektronik Olarak Gönderilmesi



İç Denetim Faaliyet Raporlarının Kurula Ulaştırılması



2017 Yılı İç Denetim Birim Faaliyet Raporlarının Kurula Ulaştırılması



Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu Yayımlanmıştır



İç Denetçi Eğitim Programının İptali



İç Denetçi Kadrosunda Bulunanlardan Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



İç Denetçi Bilgilerinin Güncellenmesi



​Avrupa Komisyonu İç Denetim Birimi Tarafından Düzenlenen Konferans Duyurusu



İç Denetçi Kadrosunda Bulunanlardan Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



1763 No.lu Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptali Hakkında



Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal İşleminin İptali



İç Denetçi Kadrosunda Bulunanlardan Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



İç Denetim Faaliyet Raporlarının Kurula Ulaştırılması



Kamu İç Denetçi Sertifikasının Kullanılabilirliğine İlişkin Esas ve Usuller



1790 numaralı Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptali İşleminin İptali



İçDen Kullanım Yönergesi Güncellenmiştir



2017 Yılı Kamu İç Denetçi Eğitimleri



Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal İşleminin İptali



Bülent Ecevit Üniversitesi İç Denetçi Atama Duyurusu



ANKET



Kurulumuzun Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ'ı Ziyareti



Kırşehir Belediye Başkanlığı İç Denetçi Atama Duyurusu



İç Denetim Faaliyet Raporlarının Kurula Ulaştırılması



Kamu İç Denetim Standartlarında Değişiklik Yapılmıştır



1548 numaralı Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptali İşleminin İptali



Kurul Başkanımızın KİDDER Yönetimini Kabulü



Artvin Belediye Başkanlığı İç Denetçi Atama Duyurusu



İç Denetçi Kadrosunda Bulunanlardan Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



Atanan İç Denetçi Sayısı Üç ve Üzerinde Olup İç Denetim Birimi Başkanlığı Kurulmamış Olan İdareler



İç Denetçi Kadrosunda Bulunanlardan Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



İç Denetim ve İç Kontrol Tezsiz Yüksek Lisans Programı Duyurusu



"Kamu Sektörü İç Denetim Reform Uygulamalarının Derinleştirilmesi" Projesi Açılışı Yapılmıştır



2017-2019 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi



Bilgi Teknolojileri Faaliyet, Risk, Kontrol ve Testlerinin İçDen'e Aktarılması Çalışmaları Tamamlanmıştır



Dönemsel Gözden Geçirmeye İlişkin İçDen Kapsamında Yapılan Geliştirmeler Hakkında Hatırlatma



İç Denetçi Kadrosunda Bulunanlardan Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal İşleminin İptali



İç Denetçi Kadrosunda Bulunanlardan Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



1791 No.lu Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptali Hakkında



2015 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu Yayımlanmıştır



İç Denetçi Kadrosunda Bulunanlardan Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



Raporlama Modülü İçDene Eklenmiştir



İDKK Mobil Uygulaması Yeni Versiyonu Yayımlanmıştır



İç Denetim ve İç Kontrol Tezsiz Yüksek Lisans Programı Duyurusu



İç Denetçi Kadrosunda Bulunanlardan Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilenler



Görevden Uzaklaştırılan İç Denetçiler Hakkında



İçDen Kullanım Yönergesi ve İçDen Eğitim Videoları Güncellenmiştir



1548 Numaralı Kamu İç Denetçi Sertifikası ile 1790 Numaralı Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Kurul Kararı



28.05.2016 Tarihinde Yapılan İç Denetçi Sertifika Sınavı Sonuçları Açıklanmıştır



28 Mayıs 2016 Tarihli İç Denetçi Sertifika Sınavına Katılacaklara İlişkin Liste



Boş Bulunan Kurul Üyeliğimize Dr. Ahmet Sabri Eroğlu Atanmıştır



Kamu İç Denetçileri için Performans Denetimi Rehberi yayımlanmıştır



İDKK Mobil Uygulaması Apple App Store ve Google Play Store'da yayımlanmıştır



Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı Duyurusu



VII. Kamu İç Denetçi Eğitim Programının detayları belli olmuştur



Kalite Güvence ve Geliştirme Modülleri İçDen'e yüklenmiştir



Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi yayımlanmıştır



Başkanlar Toplantısı Yönlendirme Komisyonu Oluşturulmasına Dair Kurul Kararı



İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Resmi Gazetede yayımlanmıştır



Kamu İç Denetçileri Eğitimi Davet Yazısı ve Konaklama Bilgisi



Danışmanlık Modülleri İçDen'e Yüklenmiştir



4-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kamu İç Denetçi Eğitimleri yapılacaktır



13.02.2016 Tarihinde Yapılan İç Denetçi Sertifika Sınavı Sonuçları Açıklanmıştır



13 Şubat 2016 Tarihli İç Denetçi Sertifika Sınavına Katılacaklara İlişkin Liste



İç Denetçi Adayları Eğitim Programı



İç Denetim ve İç Kontrol Tezsiz Yüksek Lisans Programını Kazananlar Belli Olmuştur



Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı Duyurusu



19-20-25-26-27 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenecek CIA Sertifika Eğitim Programının yeri belli olmuştur



İç Denetim ve İç Kontrol Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bahar Dönemi Başvuruları



7-10 Aralık 2015 (Bölüm 2) ve 19-20 ve 25-27 Aralık 2015 (Bölüm 3) tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası İç Denetçi (CIA) Sertifika Eğitim Programı



Uluslararası İç Denetçi (CIA) Sertifika Eğitim Programı Düzenlenecektir (Revize)



İç Denetçi / İç Denetçi Adayları Eğitim Programı



2014 Yılı Kamu İç Denetim Genel Rapor Taslağı Eki



Performans Denetimi Rehber Taslağına İlişkin Görüş ve Önerilerin Kurulumuza İletilmesi



İç Denetim ve İç Kontrol Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını Kazananlar Belli Olmuştur



Kurulumuz Telefon Numaraları Değişmiştir



İç Denetim ve İç Kontrol Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuruları Başlamıştır



5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Yapılan Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır



İç Denetim ve İç Kontrol Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı



Kamu İç Denetim Reformu Videografik Filmi İngilizce Versiyonu Yayımlanmıştır



PEMPAL IACOP Toplantısı 10-12 Haziran 2015 tarihleri arasında Bişkek’te yapılmıştır



13 Haziran 2015 Tarihli İç Denetçi Sertifika Sınavına Katılacaklara İlişkin Liste



Kamu İç Denetim Reformu Videografik Filmi ile Kamu İç Denetimine ilişkin Tanıtım Filmi Yayımlanmıştır



Performans Denetimi Rehberinin Tanıtımı ile Pilot Performans Denetimi Uygulama Sonuçlarının Paylaşımı Semineri



13 Haziran 2015 tarihinde Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı yapılacaktır



Pilot Performans Denetimleri ve Performans Denetim Rehberi Yaygınlaştırma Seminerine Katılmaya Hak Kazananlar



16 Mayıs 2015 Tarihli İç Denetçi Sertifika Sınavına Katılacaklara İlişkin Liste



21-24 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası İç Denetçi (CIA) Sertifika Eğitim Programı



28 Mart 2015 Tarihli İç Denetçi Sertifika Sınavına İlişkin Duyuru



Uluslararası İç Denetçi (CIA) Sertifika Eğitim Programı Düzenlenecektir



16 Mayıs 2015 Tarihinde Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı Yapılacaktır



28 Mart 2015 Tarihinde Yapılacak Olan Sertifika Sınavına Gireceklerin Listesi Belli Olmuştur



Antalya’da yapılacak olan İç Denetçi Eğitim Programına ilişkin Konaklama yeri belirlenmiştir.



05–29 Nisan 2015 Tarihleri Arasında 6 Grup Halinde Antalya’da 3 Gün Süreyle Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı Düzenlenecektir



İç Denetim Faaliyet Raporlarının Kurula Ulaştırılması



Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı



5018 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yeni Bir Sertifika Eğitimi Düzenlenecektir



İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar 7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır



İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İç Denetçi Adayları Belirleme Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



İç Denetçi / İç Denetçi Adayları Eğitim Programı



İçDen Eğitim Videoları Yüklenmiştir



Kamu İç Denetim Genel Tebliği’nin 20 nci Maddesinde Yapılan Değişiklik



5-8 Ocak 2015 ve 12-15 Ocak 2015 Tarihlerinde Düzenlenecek CIA Sertifika Eğitimi



22-25 Aralık 2014 Tarihlerinde Düzenlenecek CIA Sertifika Sınavı Eğitimi



15-18 Aralık 2014 Tarihlerinde Düzenlenecek CIA Sertifika Sınavı Eğitimi



5018 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Sertifika Eğitimi Düzenlenecektir



Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) İşbirliğiyle Uluslararası İç Denetçilik Sertifikası (CIA) Sınavlarına Yönelik Hazırlık Kursları Düzenlenecektir



5018 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Atanan İç Denetçilerin Başka İdarelere Naklen Atanmalarına İlişkin İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı



5018 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesi Kapsamında Atanan İç Denetçilere Yönelik Sertifika Eğitimi Düzenlenecektir



İçDen’i kullanmaya başlayacak idarelere yönelik olarak düzenlenecek eğitim programının yeri değişmiştir.



Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanım Kılavuzu yayımlanmıştır



“Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?” Konferansı



İçDen’i Kullanmaya Başlayacak İdarelere Yönelik Eğitim Programı Düzenlenecektir



Performans Denetimi İlgi Bildirimi (Request for Expression of Interest for Performance Audit)



İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek Lisans Programı



10 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete'de Kamu İç Denetim Genel Tebliği Değişikliği ile Esas ve Usul Değişikliği Yayınlanmıştır



5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Yapılan Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır



Sertifika Derecelendirmesine İlişkin Esas ve Usullerde Yapılan Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır



5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Yapılan Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır



22.03.2014 Tarihinde Yapılan İç Denetçi Sertifika Sınavına Yönelik Yeni Sonuçlar Açıklanmıştır



Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi Yayımlanmıştır



6360 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair İçişleri Bakanlığı Genelgesi Yayımlanmıştır



6360 sayılı Kanun Uygulamasına Yönelik İçişleri Bakanlığına Yazı Yazılmıştır



5018 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yeni Bir Sertifika Eğitimi Düzenlenmiştir



Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanım Yönergesi Yürürlüğe Konulmuştur



Milli Savunma Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü Nihai Dış Değerlendirme Sonuçları



2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla İç Denetim Birimi Başkanları Harcama Yetkilisi Olarak Belirlenmiştir



Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18 Aralık 2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır



İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları" konulu Genelge Yayımlanmıştır



5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usuller Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır



Sitemizde Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Bölümü Açılmıştır. Ayrıca İçDen, Öncelikli Olarak 45 İdarede Uygulamaya Alınacaktır



6 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de Kamu İç Denetim Genel Tebliği Değişikliği ile Esas ve Usul Değişikliği Yayınlanmıştır



Geçici 21 inci Madde Kapsamında İdarelerin İç Denetçi Kadrolarına Yapılan/Yapılacak Atamalarının İDKK’ya Bildirilmesi



Kamu İç Denetim Rehberi Yayınlanmıştır



2012 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu Yayınlanmıştır



İç Denetim Yönergelerine İlişkin Olarak Kuruldan Uygun Görüş Alınması



Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi Yayımlanmıştır



16 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de İç Denetçi Kadrosu Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi Yayımlanmıştır



5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.



Kamu İç Denetim Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır



Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirmesine İlişkin Esas ve Usullerde Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girmiştir



Contract-Award IT



İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girmiştir



1459 No.lu Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilmiştir



2013 Yılı Dış Değerlendirme Programı



Kamuda "İç Denetim Faaliyetlerinin İlk 5 Yılı" İsimli Rapor



Kamu İç Denetim Fonksiyonunun Güçlendirilmesi Projesine İlişkin Genel Tedarik İlanı Yayınlanmıştır



2012 İç Denetçi Sertifika Sınavı İlanı



2012 Yılı Sertifika Sınavı İşlemleri



İç Denetçi Adayları Staj Programı belli olmuştur



İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır



Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır



2011 Yılı İç Denetim Faaliyet Raporlarının Gönderilmesi



Anketler

Sitemizde bulunan anketlere katılarak araştırmalarımıza fayda sağlayabilir ve iyileştirme yapılmasını istediğiniz konularda bize fikir verebilirsiniz.


Katılmak istediğiniz anketi yandaki listeden seçebilirsiniz.


Tüm Anketler

Projeler